See English Version

ویدیو

سخنرانان کلیدی سمپوزیوم

Olga Lavrenova

  

Rohit Tak

 

  

Tim Gill

 

 

دکتر مصطفی بهزادفر

ادامه مطلب

  

مهندس سیدکاظم سیدمراد

ادامه مطلب

  

دکتر محمدمهدی مظاهری

انسان موجودی اجتماعی ست،بسیاری از شخصیت انسان در دوران کودکی شکل می‌گیرد و مهم‌ترین ویژگی‌های اخلاقی افراد و خلق و خوی ما آدمیان در همین سنین شکل می‌گیرد ...

ادامه مطلب

اخبار واطلاعیه


نشریه

مجله «آرمان‌شهر کودکان» و «خانه و شهر کودک» در راستای بهسازی زندگی کودکان در زمینه معماری و شهرسازی است و ترویج و توسعه این اهداف در پرتو ارزش‌ها و تجارب علمی، فرهنگی – اسلامی و ایرانی است از این‏‌رو نشریات «خانه و شهر کودک» و «آرمان شهر کودک» نشریه‌ای برای هم‌اندیشی و همگرایی کارشناسان، مدیران و دانشگاهیان و گروه‌های مسئول خواهد بود که خواستار بهبود زندگی کودکان در شهر هستند.

 

حامیان و همکاران