See English Version

محورهای سمپوزیوم

 

  • ابتکارات شهر دوستدارکودکان
  • حفاظـت محیط‌ زیست‌کودکان
  • معیـارهای‌بیمارستـان‌کودکان
  • ورزش و بازی‌کودکان در شهر
  • چارچوب ملی مدرسه دوستدارکودک
  • مطالعات وآسیب‌های اجتماعی‌کودکان
  • نقش پلیس و امنیت اجتماعی‌کودکان
  • حقـوق‌کودک و میـراث ملی ‌فرهنـگی