See English Version

مهلت فراخوان مقاله برای "نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان" تمدید شد.


مهلت فراخوان مقاله برای "نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان" تمدید شد.

 

به گزارش روابط عمومی سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان، مهلت فراخوان مقاله برای "نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان" لغایت 20 فروردین 1400 تمدید شد.

 

علاقمندان می‌توانند آثار و مقاله‌های خود را به این آدرس ارسال کنند:

http://kids-us.ir/fa/

 

روابط عمومی سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان خاطر نشان کرد کلیه مقالات برتر در فصلنامه‌های علمی پژوهشی معتبر و جستارهای تخصصی منتشر می‌شود.

محورهای اصلی و تخصصی سمپوزیوم عبارتست از:

مشارکت کودکان در فرایندهای برنامه ریزی

کودکان به عنوان شهروند مسئولیت پذیر

شهر از دیدگاه کودکان

حقوق کودکان و میراث ملی – فرهنگی

ارتقا سلامت جسمی و روحی مادر و کودک در تحرک و ترافیک شهری