See English Version

برنامه های سمپوزیوم

نشریه آرمان‌شهر کودکان از سال 1398 طرحی را با نام سمپوزیوم بین‌المللی آرمان‌شهر کودکان کلید زد. بر اساس این طرح هر ساله سمپوزیومی با موضوعات مربوط به شهرهای دوستدار کودک با همکاری نهادهای مختلف رسمی و اساتید بزرگوار دانشگاه‌های معتبر برگزار می‌گردد.

 دبیرخانه سمپوزیوم  سمپوزیوم بین‌المللی آرمان‌ شهر کودکان  با همکاری دانشگاه علم وصنعت ایران، انجمن علمی و معماری شهر سازی ایران، انجمن معماری مفاخر ایران ، دانشگاه  هنر و معماری پارس ، کرسی سلامت اجتماعی یونسکو  و سایر نهادهای رسمی، اساتید بزرگوار دانشگاه‌های معتبر ایران و جهان و نهادهای علمی پژوهشی برگزار می‌نماید تا فرصتی مناسب جهت تبادل اطلاعات و ارائه‌ی یافته‌های پژوهشی نوین و گردهم‌آوردن صاحب‌نظران، انديشمندان، دانشگاهيان، سياست‌گزاران و مديران، سازمان‌هاي ذي‌ربط و علاقه‌مند، مهندسين مشاور و متخصصان و علاقه‌مندان مباحث فضاهای شهری برای کودکان باشد. برگزاري اين سمپوزیوم امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاه‌ها و مراكزتخصصي کشور و جهان درزمينه‌ی مفاهيم مشترك علوم، مهندسی و سايرموضوعات مرتبط با محورهاي سمپوزیوم را فراهم می‌سازد. بر اين اساس، دبیرخانه سمپوزیوم آرمان‌شهر کودکان با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي‌نماید تا با شرکت در برنامه‌های متنوع اين کنفرانس در اين رويداد مهم بين‌المللی مشارکت نموده وبا ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.

 تمامی سعی بی شائبه شورای عالی، سیاست‌گذاران و مجریان این کنفرانس بر آن است که شرکت‌کنندگان نهایت استفاده را از تک تک دقایق ارزشمندشان برده باشند. نه تنها بهره برداری بهینه از زمان برگزاری کنفرانس ، بلکه ارتباط موثر بعد از برگزاری کنفرانس به منظور ادامه این حرکت مهم بین المللی و پیاده سازی نتایج کاربردی برگزاری کنفرانس ، از اهداف برگزاری این رویداد می باشد.  

در زیر تعدادی از برنامه های مدون رویداد اعلام می گردد:

► شرکت فعالین بخش عمران، معماری، شهرسازی  کشور شامل دانشگاهيان، صاحب نظران، سياستگزاران و مديران، دانشجویان، سازمانهاي ذي ربط و علاقه مند، مهندسين مشاور، پیمانکاران و متخصصان

► سخنراني صاحب نظران و اساتيد برجسته داخلی و خارجی و برگزاری پانل های تخصصی

► تبیین نقشه جامع راه در زمینه توسعه شهرهای دوستدار کودک

► سخنرانی های کليدی و نشست های علمی

► ارائه مقالات پذیرفته شده (شفاهی و پوستر)

► حضور و سخنرانی مقامات عالی رتبه کشوری به عنوان حامیان این گردهمایی

► نمايشگاه تخصصی جانبی برای معرفی شرکت‌ها و کسب و کارهای مرتبط و معرفی محصولات و خدمات

► کارگاه‌های آموزشی تخصصی

► مسابقه عکاسی

► مسابقه مدرسه روستایی ملوران

► دعوت رسمی از تمام مدیران عامل سازمان‌های دولتی مرتبط و بخش خصوصی

► برگزاري ميزگردهاي علمي- تخصصي جهت بررسي چالش ها و فرصت هاي مرتبط با محورهای سمپوزیوم

► انتخاب برترین‌های سمپوزیوم شامل برترین مقاله ، برترین پنل تخصصی، برترین شرکت کننده، برترین حامی، برترین غرفه، برترین عکس و...

► برگزاری کنفرانس خبری و مطبوعاتی قبل از برگزاری رویداد و نمایشگاه تخصصی جهت پوشش هرچه بهتر این رویداد مهم بین المللی

► پنل های تخصص مجزای مرتبط با محورهای سمپوزیوم