See English Version

 

دومین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان روز چهارشنبه، 17 خرداد، 1402 توسط نشریه آرمان‌شهر کودکان و تحت حمایت سیویلیکا برگزار می‌شود.


کداختصاصی کنفرانس: KIDSUS02
حوزه های تحت پوشش: آموزش
برگزار کننده: نشریه آرمان‌شهر کودکان و تحت حمایت سیویلیکا