See English Version

ویدیو

سخنرانان کلیدی سمپوزیوم

 

Chatiras Chavanich

 

 

Nathalie Dziobek-Bepler

 

Tülin Şener

دکتر مصطفی بهزادفر

ادامه مطلب

  

مهندس سیدکاظم سیدمراد

ادامه مطلب

  

دکتر مهدی خاکزند

یکی از مهم‌ترین دوران زندگی هر انسانی دوره کودکی وی می‌باشد. بنا به تعریف سازمان جهانی یونیسف دوران کودکی مستلزم مراقبت‌ها و مساعدت‌های ویژه‌ای از جانب خانواده می باشد؛ ...

ادامه مطلب

اخبار واطلاعیه


نشریه

مجله «آرمان‌شهر کودکان» و «خانه و شهر کودک» در راستای بهسازی زندگی کودکان در زمینه معماری و شهرسازی است و ترویج و توسعه این اهداف در پرتو ارزش‌ها و تجارب علمی، فرهنگی – اسلامی و ایرانی است از این‏‌رو نشریات «خانه و شهر کودک» و «آرمان شهر کودک» نشریه‌ای برای هم‌اندیشی و همگرایی کارشناسان، مدیران و دانشگاهیان و گروه‌های مسئول خواهد بود که خواستار بهبود زندگی کودکان در شهر هستند.

 

حامیان و همکاران